Available courses

Verslumo ugdymas VVM

  • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ

KRAŠTO PAŽINIMO BŪRELIS

  • Teacher: DAIVA AŽUKAITĖ

Etnokultūros būrelis

  • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ

Renginių organizavimas

  • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

Būrelis "Meninis daržovių drožinėjimas"

  • Teacher: VITA BRŪZGIENĖ

Būrelis "Kokteilių gamybos paslaptys"

  • Teacher: Kristina Česlevičienė

Verslumo ugdymas MTP

  • Teacher: JOLITA RICKEVIČIENĖ

Muzikinė raiška

  • Teacher: VOLDEMARS PETERSONS

Filmų kūrimas ir foto

  • Teacher: VOLDEMARS PETERSONS

Renginių apipavidalinimas

  • Teacher: VOLDEMARS PETERSONS