Available courses

BA Įvadas į darbo rinką

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Personalo organizavimas

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Pagalba įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Dokumentų valdymas įstaigoje

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Darbuotojų sauga ir sveikata

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ

BA Įvadas į profesiją

 • Teacher: GAILUTĖ ADOMONIENĖ
 • Teacher: Daiva Čekavičienė
 • Teacher: Kristina Česlevičienė
 • Teacher: Laura GALVANAUSKIENĖ
 • Teacher: EGIDIJA KONTRIMIENĖ
 • Teacher: DAINA LASIENĖ
 • Teacher: LAURYNAS LEKEŠYS
 • Teacher: DANUTĖ MATULEVIČIENĖ
 • Teacher: ALINA NEVINSKIENĖ
 • Teacher: DAIVA STEPONAVIČIENĖ
 • Teacher: ENRIKA VĖTIENĖ